Wednesday, 2 January 2013

พัฒนาการของเด็ก แรกเกิด ถึง 1 ปีมีอะไรบ้าง

   พัฒนาการของเด็ก แรกเกิด ถึง 1 ปีมีอะไรบ้าง เป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากรู้ โดยเฉพาะพ่อแม่ มือใหม่ โดยเด็กมีการพัฒนาตั้งแต่แรกคลอด โดยเด็กอาจจะยังไม่สามารถเข้าใจในคำศัพท์ได้ แต่เด็กสามารถที่จะจับอารมย์ของคุณได้ เช่นความรู้สึกมีความสุข สนุก เศร้า โกรธ ได้พัฒนาการของเด็กแรกเกิด ถึง 1 เดือน
   เด็กในช่วงนี้จะทำการติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพราะทุกสิ่งอย่างเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับเด็ก โดยที่พ่อแม่อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วเด็กมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆได้มากกว่าที่พ่อแม่คิดไว้ เด็กเรียนรู้ที่จะใช้เสียงร้องเพื่อเรียกร้องความสนใจเมือเขารู้สึกหิว ในขณะที่สายตากำลังเริ่มพัฒนาชัดเจนขึ้น

พัฒนาการของเด็กอายุ 2 ~ 3 เดือน
   เด็กยังคงให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆรอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้ และในวัยนี้เด็กได้เรียนรู้แล้วว่า เมื่อไรที่เขาร้องไห้ พ่อแม่จะรีบเข้ามาหาเข้า มาอุ้มและให้อาหาร(นม)กิน เด็กจะเรียนรู้วิธีการยิ้มเมือเขารู้สึกพึงพอใจ โดยในช่วงอายุ 3 เดือนเด็กมักจะยิมพร้อมหัวเราะกิ๊กกั๊กได้

พัฒนาการของเด็กอายุ 4 ~ 7 เดือน
    เด็กจะสามารถจดจำชื่อของตัวเขาเองได้แล้ว ดังนั้นเมือมีเสียงเรียกชื่อของเขาดังขึ้น เด็กก็จะหันมาหาต้นเสียง นอกจากนี้เด็กก็เริ่มสามารถแยกแยะโทนเสียงของคุณพ่อคุณแม่ได้แล้ว โดยหากคุณใช้โทนเสียงที่มีความสุขเรียกเขา เขาก็จะยิ้มแย้มเพราะรู้ว่าคุณกำลังอารมย์ดี และพร้อมที่จะเล่นกับเขา แต่หากคุณใช้โทนเสียงที่แข็งกระด้าง เด็กก็จะรับรู้ได้ว่าคุณอยู่ในอารมย์ที่ไม่ดี และเด็กอาจจะร้องไห้ออกมาก็ได้ หากเสียงนั้นดูแข็งกระด้างมาก
 
   เด็กสามารถแยกแยะ และสามารถจดจำใบหน้าคนใกล้ชิดได้แล้ว เด็กรู้ว่าใครคือคุณพ่อ คุณแม่ ใครเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน ดังนั้นเด็กมักจะร้องหากถูกคนที่ไม่คุ้นเคยกับเด็กอุ้ม

พัฒนาการของเด็ก 8 ~ 12 เดือน
   เด็กเริ่มที่จะส่งเสียงอ้อแอ้ โดยจะเป็นการฝึกการออกเสียงของเด็ก (เด็กจะออกเสียงในทุกรูปแบบเท่าที่เขาจะสามารถทำได้) เด็กสามารถมีความเข้าใจในคำสังบางอย่าง เช่นเวลาเราห้ามเด็ก เด็กจะหยุดแล้วก็หันมามองได้
 
   เด็กในช่วงนี้จะทำการทดสอบสิ่งต่างๆ เพื่อดูผลหรือปฎิกิริยาของพ่อแม่ เช่น เด็กจะชอบทิ้งของลงพื้นซ้ำๆกัน เพื่อพิสูจน์สมุตติฐานของเขาเองว่าเมือทิ้งของลงพื้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น และหากทำซ้ำผลจะเป็นอย่างเดิมหรือไม่ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรทำใจให้เย็น พร้อมทั้งอธิบายเด็กด้วยความรัก เพราะเด็กไม่ได้ทำไปเพราะความซนอย่างเดียว แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่า เพราะเขามีความต้องการที่จะเรียนรู้เขาจึงได้ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นไป

No comments:

Post a Comment